Optymalizacja i monitorowanie maszyn

Praktycznie każda fabryka wyposażona jest w park maszynowy. Sposób działania maszyny oraz jej zużycie ma wpływ na wiele istotnych parametrów, z których wyodrębnić można dwa najważniejsze:

 • Ilość wyprodukowanych prawidłowych produktów na dzień/tydzień/miesiąc
 • Koszt wyprodukowania pojedynczego produktu

Powyższe parametry poprawiamy poprzez optymalizację procesu (przeprogramowanie systemu), dodanie dodatkowych urządzeń do linii, optymalizacja interfejsu człowiek – maszyna itd.

Rozwiązanie proponujemy po przeprowadzeniu pełnej ekspertyzy na miejscu.

Korzyści z optymalizacji i monitorowania maszyn

 • Zwększenie dostępności maszyny (ilości produkowanych elementów)
 • Planowane działania serwisowe (dzięki wiedzy o stanie maszyny)
 • Krótszy czas przestojów
 • Wiedza na temat kosztów produkowanych elementów
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji
 • Zwiększony komfort obsługi

Zoptymalizowana i monitorowana maszyna

stopwatch 1@2x

Krótszy czas przezbrojenia, powiadamianie jeśli jest coś nie tak

danger 1@2x

Mniejsze ryzyko awarii

Lepsza interakcja użytkownika z maszyną

shield 1@2x

Większe bezpieczeństwo pracy i zmniejszone ryzyko wypadków z udziałem człowieka

light-bulb 1@2x

Efektywniejsze wykorzystanie zasobów

Wysoka jakość usług

Posiadamy doświadczenia w programowaniu sterowników PLC, robotów, SCADA, systemów wizyjnych, wibrodiagnostyki, czujników przemysłowych.

Posiadane doświadczenie wykorzystujemy do przeprowadzenia ekspertyzy na miejscu celem określenia w jaki sposób maszyna jest zbudowana, z jakich elementów oraz określić wymagania klienta.

Całość wykonujemy w ścisłej współpracy z klientem. Realizujemy również projekty związane ze zbieraniem danych i ich dalszą obróbką.

Korzyści z zastosowania naszych usług:
 • Szybka eliminacja ryzyka potencjalnych usterek
 • Redukcja ryzyka przestojów
 • Określenie kosztów produkcji
 • W pełni wykorzystanie potencjału produkcyjnego maszyny