Informacja dla akcjonariuszy

StoreUp Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
ul. Stanisława Konarskiego 18C
44-100 Gliwice

NIP: 631 270 16 55
REGON: 520761179
KRS: 0000941702

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Strona www: www.storeup.pl
Email: info@storeup.pl

Rejestr akcjonariuszy dla StoreUp P.S.A. prowadzi:
Dom Maklerski Navigator z siedzibą w Warszawie
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Spektrum Tower, XIV p.
Strona www: dmnavigator.pl